Entradas de] Emilio

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios

Contadores de calefacción en edificios El Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, obliga a instalar contadores individuales de calefacción en los edificios. Es decir, cada vivienda o usuario pagará por lo que realmente consuma. Con ello, se busca un justo […]

Deducción Fiscal por Obras de Mellora de Eficiencia Enerxética

Deducción Fiscal por Obras de Mellora de Eficiencia Enerxética A Lei 7/2019 de medidas fiscais para o ano 2020, aproba unha nova dedución da cota integra autonómica por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares. Normativa  Según o apartado 4, do Artigo 1 do CAPÍTULO I, «Imposto sobre a […]

Mellor reparar que tirar. Membros da REDE GALEGA PxR

 Mellor reparar que tirar. Membros da REDE GALEGA PxR. Rede de Preparación para a Reutilización. O obxectivo desta iniciativa é crear un espazo transversal de debate e colaboración en todos os ámbitos posibles (empresarial, educativo, social, institucional) mediante o que se facilite o intercambio de habilidades e coñecemento, ao tempo que estimula a creación de […]

Formación gratuita AUTONOMOS DIXITAIS

Formación gratuita AUTONOMOS DIXITAIS AUTONOMOS DIXITAIS A Xunta de Galicia lanza o proxecto “autónomos dixitais” para mellora do grao de preparación dos traballadores autónomos galegos e lles fornecer de competencias dixitais, amortecendo os perxuicios da crise do covid-19, que incidiu dun xeito directo sobre o xeito de comercializaren bens e servizos e onde o comercio […]

Licencia de terraza para bar

Licencia terraza bar y otros establecimientos. Ampliación de Licencia terraza bar durante Crisis COVID-19 AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO EN QUE CONSISTE?: Obtención de la autorización municipal para instalar terrazas en espacios de uso público en alguna de las siguientes modalidades: Terraza sin cerramiento estable: compuesta por elementos móviles y […]

Subvenciones para mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

Subvenciones para mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas Objeto Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2020 las subvenciones de los siguientes programas para actuaciones de rehabilitación: Programas de fomento de la mejora de la eficacia energética y sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la […]

AYUDAS A PROYECTOS DE REORGANIZACION PRODUCTIVA PARA LA FABRICACION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

AXUDAS AOS PROXECTOS DE REORGANIZACIÓN PRODUTIVA PARA A FABRICACIÓN DE EQUIPAMENTO SANITARIO IG276 – AXUDAS AOS PROXECTOS DE REORGANIZACIÓN PRODUTIVA PARA A FABRICACIÓN DE EQUIPAMENTO SANITARIO Finalidade / Obxectivo 1. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que permitan a reorganización produtiva das empresas galegas para abordar a fabricación de calquera equipamento de utilidade na […]

Visitas para certificados energéticos COVID-19

Visitas para certificados energéticos COVID-19 Visitas a inmuebles para certificados energéticos COVID-19. Condiciones de protección. Para seguir trabajando y hacer frente al COVID-19, aclaramos algunas dudas que planteáis sobre la necesidad o no de visitar los inmuebles para poder elaborar los certificados energéticos. 1.- El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que […]